సంప్రదించండి

సంప్రదించుట కొరకు క్రింద ఉన్న ఫారం ను ఫిల్ చేసి సెండ్ చేయండి

మీ విన్నపాలు మాకెంతో అముల్యమైనవి. వాటిని మాకు తెలియజేయండి

హెడ్ ఆఫీస్
జీసస్ లవ్స్ యు మినిస్ట్రీస్
ఇం.నెం 14-16/130, రోడ్ నెం -7
కాకతీయనగర్, నేరెడ్ మెట్
సికింద్రాబాద్-500056, తెలంగాణ - ఇండియా
ఈ మెయిల్  contact@jlum.org
కాంటాక్ట్ నెంబర్ - +91 9032670949, 
+91 7036123488, +91 7036123489
బ్రాంచ్ ఆఫీస్
జీసస్ లవ్స్ యు మినిస్ట్రీస్ 
చంద్రమహల్, శ్రీనివాసపురం రోడ్
జంగారెడ్డిగూడెం-534447
ప.గో జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ - ఇండియా
ఈ మెయిల్ - contact@jlum.org
కాంటాక్ట్ నెంబర్ - 91 9032670949,
+91 7036123488, +91 7036123489

ముక్యమైన విషయమా ? అయితే ఈ నెంబర్ కి డయల్ చేసి (+91) 9032670949 మాతో మాట్లాడండి